Die Digitalisierung in Schulen war ein Experiment

Det har funnit en okritisk hållning till digitalisering i skolan. Men en fysisk bok har fördelar som ingen padda kan ersätta. Därför gör regeringen nu en satsning på läromedel, skriver skolminister Lotta Edholm (L).

Quelle: Digitaliseringen i skolan har varit ett experiment