Latein und Griechisch in Niederlanden

Engelstalig artikel over het Grieks- en Latijnonderwijs in de 21ste eeuw in Nederland en de ‚living Latin‘-movement door dr. Bas van Bommel van Universiteit Utrecht.

Hervorragender Artikel über die Situation des Latein- und Griechischunterrichts in den Niederlanden.